Bilgi, Bilim ve Teknolojinin Gelişimi

Bilgi, Bilim ve Teknolojinin Gelişimi

On

İnsanlık tarihinde bir yolculuğa çıkıldığında, toplumların hayat tarzında ve kültürel yapısında büyük dönüşüme neden olan teknolojik buluşların kağıt, matbaa, telgraf, buharlı makine, elektrik ve bilgisayarın icadı olduğu kabul edilmektedir. Ancak, insanlık tarihindeki en büyük değişim, endüstri toplumuna geçişin yaşandığı 18. yy.’da, buharlı…