Elektronik Güvenlik Sistemleri Terminolojisi

Elektronik Güvenlik Sistemleri Terminolojisi

On

Elektronik Güvenlik sistemlerine sahip olmak istiyorsanız, web siteleri üzerinde karşılaşacağınız bazı güvenlik terimleri sizin için kafa karıştırıcı olabilir. Bu karışıklığı asgariye indirmek ümidiyle, elektronik güvenlik terimlerine ilişkin özet bilgileri aşağıda sunmak istiyoruz. Ses Yolu: Genellikle ek olarak sunulan bu özellik, kontrol paneliniz…

Güvenlik Sistemleri ve Kullanım türüne göre çeşitleri

Güvenlik Sistemleri ve Kullanım türüne göre çeşitleri

On

Güvenlik sistemleri pek çok biçimde kategorize edilebilir. Bir başka değişle herhangi bir Güvenlik sistemini diğer güvenlik sistemlerinden ayıran özellikler bulunmaktadır. Kullanım tercihine göre Güvenlik sistemlerinin birbirinden ayrıldığı noktaları 3 temel kategori altında toplayabiliriz. Bu kategoriler: İzleme: Bu sistemler, sistem izleme merkezi ile…