Soru: Trt Elektrik Payi Topam Yillik Ne Kadar?

TRT payı toplam ne kadar?

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “ TRT ‘nin 2004-2019 yılları arası bandrol ve elektrik faturalarından aldığı TRT payının toplam tutarı bugün itibarıyla, döviz kuru da hesap edildiğinde 50 milyar TL’yi buldu. TRT kasasına, vatandaşın alın terinden 50 milyar lira konuldu.

TRT payı hangi faturalarda?

GELİRİN YÜZDE 88’İ ELEKTRİK FATURASI VE BANDROLDEN 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunu’na göre, radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan alınan bandrol ücretleri TRT ‘ye aktarılıyor.

Elektrik tüketim vergisi ne kadar?

Elektrik faturalarındaki tüketim tutarları üzerinden mesken ve ticarethane için %5, sanayi abone grupları için %1 oranla elektrik tüketim vergisi alınmakladır. Elektrik tedarikçileri, elektrik abonelerine kestikleri faturalar ile tahsil ettikleri bu vergiyi belediyeye aylık olarak ödemekle yükümlüdürler.

TRT payı nereye gidiyor?

TRT Payı: Tüketiciden fatura kapsamında tahsil edildikten sonra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na iletiliyor. Faturadaki aktif enerji tüketim tutarı üzerinden hesaplanıyor. Miktarı ve detayları EPDK tarafından belirleniyor.

TRT payı vergisi nedir?

TRT Payı, faturadaki tüketim tutarı; yani aktif enerji bedeli üzerinden yüzde %2 oranında alınır. Elektrik faturasında ayrı bir kalem olarak belirtilmesi gereken bu katkı payı, TL biriminden gösterilir. Faturada yer alan tüketim dışı bedellerin toplandığı dağıtım bedeli TRT payı hesaplamasına dahil edilmez.

You might be interested:  Maden Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Var?

BTV ne demek?

Belediye Tüketim Vergisi, elektrik tüketim bedeli yani faturanızda yer alan, “Aktif enerji bedeli” üzerinden oransal olarak hesaplanan, ödenmesi zorunlu bir vergidir. Belediye Tüketim Vergileri doğrudan belediyeler bütçesine aktarılarak, lokal belediyenin geliri desteklenmiş olur.

Faturalarda TRT payı nedir?

TRT katkı payı, elektrik faturaları aracılığıyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ( TRT ) için toplanan vergidir.

Belediyeler TRT payı öder mi?

TRT Fonu Yönetmeliği Yorumu Belediye Mücavir alan sınırları dışında bir köyde konutu, aynı zamanda köy dışında da olan ve elektrikle çalışan bir sulama tesisindeki iki elektrik tüketim noktasında da Belediye Tüketim Vergisi alınmazken bu iki abonede de TRT fonu tahsil edilmektedir.

TRT payı nasıl geri alınır?

Hesaplanan bedelin alınması için başvuru yapılması (hakem heyeti veya mahkemelere), Alacağı bedeli 2 bin TL’nin altında olan kişiler tüketici hakem heyetine, daha üzerinde olan vatandaşlar ise tüketici mahkemelerine başvuru yapmalıdır. Bu süreçte TRT payı iadesini alabilmeniz mümkün olmaktadır.

Belediyeler elektrik tüketim vergisinden muaf mı?

Diğer taraftan belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında tüketilen elektrik ve havagazı ile belediye hizmetlerinin götürülmediği mücavir alanlarda tüketilen elektrik ve havagazı, vergiye tabi değildir.

Belediyeler elektrik tüketim vergisi öder mi?

Konu: Madde 34 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.

Tüketim oranı nedir?

Elektrik faturanızdaki yıllık tüketim değeri, faturanızın son okuma tarihinden önceki 12 aylık tüketiminizin toplamıdır. Bu değer kilovat saat (kWH) cinsinden ifade edilir.

Enerji Fonu yüzde kaç?

Enerji Fonu Bedeli, enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme gibi faaliyetlere destek sağlamak amacıyla Aktif Enerji Bedeli üzerinden % 1 oranında alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilen bedeldir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: No Frost Buzdolabı Ne Kadar Elektrik Harcar?

TRT Gelirleri Nelerdir?

TRT ‘nin ana gelir kalemleri; televizyon, radyo, video, cep telefonlarından alınan bandrol ücreti, elektrik tüketiminden alınan %2 TRT payı, ilan ve reklam gelirleri ve diğer gelirlerden ibarettir.

Enerji Fonu nereye ödenir?

Madde 14 – Fon bütçesi Fon Sekreterliği tarafından hazırlanır. Yönetim Kurulu kararı ve Bakanın onayı ile kesinleşir. Madde 15 – Fon paraları Merkez Bankası nezdinde açılan fon hesabına yatırılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector