Sık sorulan: Staj Defteri Nasıl Doldurulur Makine Mühendisliği?

Staj defteri nasıl doldurulur?

Staj defteri staja başladığınız ilk iş gününden itibaren doldurulmaya başlanır. Staj süreniz en az 30 iş günü olmalıdır. Bir tam iş günü 8 saat olarak hesaplanır. Gün gün tarihlendirerek her sayfa bir iş gününü kapsayacak şekilde doldurmalıdır.

Staj defterinde program kısmına ne yazılır?

Tarih: Hangi günü anlatıyorsanız o günün tarihi yazılır. Kısım /Şube: O gün çalıştığınız departmanı yazmanız gerekmektedir. Sayfa No: Defterde kaçıncı sayfada iseniz o yazılır.

Staj raporu nasıl hazirlanir?

Staj Raporu Hazırlama

  1. Rapor (210x297mm) boyutundaki beyaz A4 kağıdına yazılmalıdır.
  2. Rapor en az 20 sayfa uzunluğunda olmalı, bütün yazı ve şekiller bilgisayar çıktısı olarak hazırlanmalıdır.
  3. Bütün sayfa, tablo ve şekiller numaralandırılmalıdır.
  4. Şekillerin adı, şeklin altına; tabloların adı, tablonun üstüne yazılmalıdır.

Lise staj dosyası nereden alınır?

Bu zorunlu stajın tamamlanması için staj defteri alınmalıdır. Bu defter ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından, okulun veya fakültenin fotokopicisinden, okul etrafındaki kırtasiyelerden temin edilebilir.

Lise staj defteri teslim edilmezse ne olur?

6) Staj defterini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır. 7) Staj çalışması kabul edilmeyenler, bu çalışmayı yeniden yapmak zorundadır. Stajını tamamlamayan öğrencilere, sorumlu oldukları diğer ders ve uygulamaları başarmış olsalar bile, diploma veya mezuniyet belgesi verilmez.

You might be interested:  Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği Nerede?

Staj defteri neden doldurulur?

Yapılan stajların süresi, staj yapılan yer, stajda kazanılan tecrübe ve edinilen referanslar sizi iş hayatına daha hızlı hazırlar. Kişinin kendi isteğiyle yaptığı stajlarda pek karşısına çıkmasa da yapılan zorunlu stajlarda öğrencilerin staj defteri doldurması gerekmektedir.

Staj dosyasında daksil kullanılır mı?

Defterler kurşun kalemle DOLDURULMAMALIDIR. kaybolabilmektedir. Sayfalarda silinti, kazıntı, daksil karalama olmayacak.

Staj Formu hangi kalemle doldurulur?

6- Staj defterindeki tüm yazılar kurşun kalemle değil, TÜKENMEZ veya PİLOT benzeri kalemler ile yazılacaktır.

Staj defteri okunuyor mu?

✓Yönetim stajında sayılmayan ve/veya eksik kalan günler üretim stajına eklenerek telafi edilebilir. ✓Minimum 10 iş günü staj yapabilirsiniz. edildikten sonra bölümdeki asistanlar tarafından defterler okunur, belgeler kontrol edilir. ✓Eğer herhangi bir sorun yok ise staj «Yapıldı (Y)» şeklinde transkripte işlenir.

Staj raporu ne zaman teslim edilir?

Staj raporu teslim süresinde dikkat edilmesi gereken hususlar: Form 3 ( Staj Devam Formu) ve Form 4 ( Staj Değerlendirme Formu) kapalı zarfta imzalı ve mühürlü getirilmesi gerekmektedir. Staj raporları dönem başladıktan sonra ilk 3 hafta içinde teslim edilmelidir.

Stajda rapor geçerli mi?

Staj süresi içinde alınan rapor gün sayısı staj sonuna eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez. Rapor süresi 15 gün ve daha fazla olan öğrencilerin stajları iptal edilecektir.

Staj raporuna neler yazılır?

Staj raporunda, aşağıda maddeler halinde verilen bölümlerin hepsi, verilen sıra ile yer almalıdır. Kapak sayfası, stajyer öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, numarası, stajın konusu (yazılım/donanım), başlama ve bitiş tarihi (gün/ay/yıl), süresi (x hafta/ x*5 iş günü), staj yapılan yerin adı ve adresi bilgilerini içerir.

Staj dosyası ne kadar?

Staj yaptıktan sonra staj defterini okuldan alan öğrenciler bu defterlere 80 TL ile 150 TL arası değişen paralar veriyorlar. Kırtasiyelerde 5 TL ‘ye satılan staj defterlerinin okulda yüksek fiyatlara satılmasının sebebi ise okulların kullandıkları mühürler.

You might be interested:  Soru: Elektrikli Araba Ne Kadar Elektrik Harcar?

Staj günlüğü nedir?

Staj defteri, adından da anlayacağınız üzere mesleklerinde tecrübe edinmeleri için staj yapan öğrencilerin defterine denmektedir. Staj defteri sayesinde stajın başlandığını ve staj defteri olmadan staj başlansa da resmi olmayacağını bilmelisiniz.

Staj dosyası nereye teslim edilir?

Dosyalarınızı bölüm Danışmanınız veya öğrenci işleri bürosuna bu haftanın iş günleri boyunca teslim edebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector