Sık sorulan: Elektrik Nasıl Hecelenir Tdk?

Elektrik kelimesi hecelere nasıl ayrılır?

ELEKTRİKÇİ kelimesi 4 heceye sahiptir. E-LEKT-RİK-Çİ olarak hecelenmektedir.

Elektrik kelimesi kaç Hecedir?

Elektrik kelimesi de 3 hecelidir. > Ayrıca Elektrik kelimesi ” e-lek-trik ” şeklinde hecelenir.

Özel isimlere gelen ekler satır sonunda nasıl ayrılır?

Cevap: Özel isimler satır sonunda hecelerine göre ayrılır.

Yeşilırmak Hecelerine nasıl ayrılır?

Yeşilırmak ➠ Ye-şi-lır-mak.

Tren hecelere nasıl ayrılır?

Tren kelimesi tek heceli bir kelimedir. Bu sebeple de ” tren ” sözcüğü başkaca bir heceye ayrılamaz.

Trafik hecelere nasıl ayrılır?

Sorumuza cevap verelim. – Tra – fik şeklinde hecelerine ayrılır.

Elektrik kaç harften oluşur?

Elektrik, 3 heceli bir sözcüktür.

Spor kelimesi kaç heceden oluşur?

Spor kelimesi tek bir sesli harf içerdiği için tek heceli bir sözcüktür.

Problem kelimesi nasıl Hecelenir?

Cevap: Prob-lem şeklinde hecelenir. Çünkü her hecede mutlaka sesli bir harf olmalı, bu durumda cevabımız Prob-lem oluyor.

Özel isimler bölünür mü?

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin, Fatih Sultan Mehmet’e, Muhibbi’nin, Gül Baba’ya, Sultan Ana’nın, Mehmet Emin Yurdakul’dan, Kâzım Karabekir’i, Yunus Emre’yi, Ziya Gökalp’tan, Refik Halit Karay’mış, Ahmet Cevat Emre’dir, Namık

You might be interested:  Elektrik Panosu Yangınları Hangi Tip Söndürme Tüpü Ile Söndürülür?

Satır sonuna sığmayan özel isimler kısa çizgi ile ayrılır mı?

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu vb.

Huzurevi satır sonunda nasıl ayrılır?

Hu-zu-re-vi şeklinde hecelenir. Başarılar!

Soğukkanlı Hecelerine nasıl ayrılır?

Soğukkanlı Nasıl Hecelenir? So•ğuk•kan•lı diye hecelenir.

Birleşik kelimeler nasıl hecelerine ayrılır?

İki veya daha çok sözcüğün bir araya gelerek yeni bir anlam kazanacak biçimde kaynaşmasına birleşik kelime denir. Birleşik sözcükler tek sözcük gibi hecelenir ve heceleme buna göre yapılır.sessiz harf ile biten bir sözcükten sonra, sesli harf ile başlayan bir sözcük gelirse, bu iki sözcük bitişikmiş gibi okunur.

Türkiye kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?

O halde Türkiye kelimesi de Tür-ki-ye şeklinde hecelerine ayrılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector