Okuyucular soruyor: Elektrik Projesi Ne Kadara Çizilir?

Elektrik Tesisat projesi kim çizer?

Elektrik proje çizimi oldukça önemli olan ve elektrik mühendisleri tarafından yapına bir iştir. Elektrik mühendisleri tarafından bazı şartlara bağlı olarak yapılmak zorundadır. Bu şartları belirlemek için elektrik mühendisleri odası tarafından yönetmelikler çıkarılmıştır.

Elektrik tesisat planları genellikle hangi ölçekte çizilir?

Projelerde, binanın bulunduğu konumu belirten çizimlere Vaziyet Planı denir. Vaziyet planları; 1/200 – 1/500 – 1/1000 ölçeğinde çizilir.

Iç tesisat projesi nedir?

Elektrik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak, elektrik mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin elektrik iç tesisatı ile elektrik mühendisi ve makina mühendisince birlikte hazırlanan asansör projeleridir.

Elektrik projesini kim yapar?

Bu anlamda elektrik projesini kim çizer sorusuna verilecek yanıt şüphesiz elektrik mühendisi olacaktır.

Elektrik tesisat projesi neden çizilir?

Tesisatta bulunan devreleri korumaya almak amacıyla çizilen bir şemadır. Elektrik tesisat projesi kabloların nasıl ilerleyeceğini, armatürlerin, anahtarların veya priz gibi elemanların nereye yerleşeceğini, pano yerleşimlerini gösteren bir çizimdir.

Elektrik projesi hangi programla çizilir?

AutoCAD programı, bilgisayar kullanarak hızlı ve verimli şekilde Türkiye’de bulunan standartlara ve yönetmeliklere uygun şekilde elektrik projelerinin hazırlanması için en çok kullanılan programlardan birisidir. AutoCAD ile pek çok tipte elektrik projesi çizmek mümkündür.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Elektronik Haberleşme Mühendisliği Ne Iş Yapar?

Aydınlatma projesinde sorti hatları hangi kesime gösterilir?

Linye hatlarında bulunan ek kutularından alıcılara kadar olan hatlara sorti hattı denir. Linyenin bittiği buatttan aydınlatma armatürüne, beslenecek cihaza ve prizlere giden hattır. Linye hattı ile aydınlatma aracı ya da priz arasındaki bağlantı hattıdır.

Elektrik projesinde neler olur?

Elektrik projesi bir yapının enerji ihtiyacını karşılayacak tüm elektrik tesisatının yürürlükte olan esas ve kanunlara uygun olarak bilgisayar ortamında tüm detaylarıyla çizilmesi işidir. Ayrıca bir yapının belediyeden ruhsat alabilmesi için elektrik projesine sahip olması zorunluluktur.

Elektrik projesi vaziyet planı nedir?

Vaziyet planı; bir projenin tüm öğelerinin gösterildiği ölçekli planlardır. Projenin mimarı tarafından çizilen vaziyet planında konutun yeri ve yön durumunun yanı sıra su ve elektrik hatları, yol gibi birçok özellik yer alır.

Mekanik Tesisat projesi Nedir?

Mekanik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak, makina mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen sıhhî tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri gibi ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri ve ısı yalıtım raporudur.

Son durum projesi nedir?

d) Son durum (yapıldı) projesi: malat ve montajı tamamlanarak işletmeye alınma aşamasına gelmiş olan ve elektrik tesislerinin tamamlanmış durumunu gösteren projedir.

Elektrik tadilat projesi nedir?

ELEKTRİK TADİLAT PROJESİ NEDİR? Tadilat projesi bir binanın yapımından sonra elektrik işi için bir kısım değişiklikler yapılacağını ve tesisatın buna göre düzenleneceğini belirten projelerdir. Elektrik alınmak istendiğinde (abonelik) ilgili yerin herhangi bir projesi ile ilgili dağıtım kurumuna başvurulur.

Elektrik projesi Nereye Onaylatılır?

Elektrik dağıtım şirketlerinin onaylı yatırım programında yer alan YG (OG) enerji nakil hatlarından 3/0 AWG ve üzeri kesitte olanların projelerinin onay işlemleri TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

You might be interested:  Yapay Zeka Hangi Mühendisliği?

Aydınlatma projeleri Nedir?

Elektrik aydınlatma projeleri konut ve iĢ yerlerine ait tüm elektriki teknik bilgileri içeren, belirli ulusal ve uluslararası standartlara göre çizimi yapılan, tesisat uygulayıcılarına rehber projelerdir. Resmi dairelerce geçerliliği ve uygulanabilirliği vardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector