Okuyucular soruyor: Elektrik Gideri Hangi Hesapta Izlenir?

Elektrik su gideri hangi hesapta izlenir?

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

Kira ödemesi hangi hesapta izlenir?

Ödenecek vergi 360 hesaba kira ödemesi ise 329 veya 102 hesaba alacak yazılır.

Elektrik faturası ne zaman gider yazılır?

1981/1436, K.1982/242 sayılı Kararı; “Geçmiş yıllara ilişkin olarak ödenen elektrik bedeli, ödendiği yıl hesaplarına gider yazılabilir ”

Elektrik su doğalgaz hangi hesapta muhasebeleştirilir?

Ynt: Elektrik ve Doğalgaz Faturalarının Muhasebe kaydı. 381 nolu hesap dönem atladığında kullanılsa daha iyi olur. Aynı dönemde olursa 381 yerine 320 tercih edilebilinir.

770 Hangi hesaba yansıtılır?

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının İşleyişi: Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderleri vb. giderler bu hesaba borç kaydedilir.

771 alacaklı ise hangi hesap borçlu olur?

771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabının İşleyişi: Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış genel yönetim giderleri, Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen giderleri hesabın alacağı karşılığı 632 Genel

You might be interested:  Sık sorulan: Harita Mühendisliği Ne Yapar?

Işletme 1000 TL kira ödemiştir hangi hesap borçlandırılır?

15/11 ~ 30/11 tarihleri arasındaki 15 günlük 1,000 TL kira bedeli 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, Aralık ayına ait kira bedeli 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER ve izleyen yıla ait kira bedeli ise 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER hesaplarının borcunda gösterilir. Kira peşin ödendiği için de 100 KASA hesabı alacaklandırılır.

Genel yönetim giderleri içinde neler var?

Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderleri bu hesaba borç kaydedilir.

770 li hesaplar alacak çalışır mı?

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı | Hesabın niteliği, işleyişi, örnek alıştırmalar. İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi için katlanılması gereken giderler bu hesapta izlenir. Gider yapıldıkça hesaba borç, düzeltmeler ise hesaba alacak kaydedilir.

Elektrik tüketim vergisi gider yazılabilir mi?

Buna göre, bedel alınmadan teslim edilen elektrik ile ilgili faturalarda hesaplanan ve şirketiniz tarafından ödenen Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Enerji Fonunun ise kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Su tüketim bildirimi fatura yerine geçer mi?

Dolayısıyla, söz konusu teslimler için düzenlenen “ su ihbarnamesi” olarak adlandırılan belgenin Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura veya fatura yerine geçen belge olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Hangi faturalar vergiden düşer?

İşletmeler hangi giderlerini vergiden düşebilirler?

  • Neler gider olarak gösterilebilir?
  • Yemek giderleri.
  • Araç giderleri.
  • Fiş.
  • Personele yaptığınız ödemeler.
  • Ulaşım ve taşınma.
  • Telefon, internet, su, doğalgaz.
  • Kira ve aidat.

Telefon faturası hangi hesapta izlenir?

Fişi tutturabilmek için fark kadar tutarı ise Telefon Giderleri (770 hesap) borcuna yazınız.

You might be interested:  FAQ: Gemi Makineleri Işletme Mühendisliği Ne Kadar Maaş Alır?

Nakliye giderleri hangi hesapta izlenir?

Malların nakliye gideri 760 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ hesabının borcunda gösterilir.

Güvence bedeli hangi hesapta izlenir?

Güvence bedeli ödemesi yapan aboneler alacaklı olduklarından güvence bedellerini 126/226- Verilen Depozito ve Teminatlar hesabında muhasebeleştirmelidirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector