Okuyucular soruyor: Elektrik Faturasında Trafo Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Trafo boşta kaybı nedir?

Trafo Boşta Kaybı Nedir? Özel bir trafo kapatılmış veya kullanılmıyor olsa bile, trafo elektrik akımını çekmeye devam eder. Trafolar gelen elektriği depolayamadığı için elektrik sarfiyatı yaşanmaya devam etmektedir. Burada oluşan elektrik kaybına ‘ Trafo Boşta Kaybı ‘ denilmektedir.

Elektrik tüketim vergisi nasıl hesaplanır?

Elektrik tüketim vergisi hesaplamasında dikkate alınan matrah; iletim, dağıtım, perakende satış hizmet bedeli ile diğer vergi ve fonlar hariç olmak üzere sadece enerji bedeli üzerinden hesaplanır. Perakende satış firması tarafından, tüketilen elektrik enerjisi bedelinin %5’i faturaya yansıtılarak tahsil edilir.

Güç bedeli nedir?

Güç Bedeli: Özel trafolu müşterilerde OG (orta gerilim) seviyesinden bağlı olup, Çift Terimli Tarife sınıfına tabi kullanıcılardan bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan ve EPDK tarafından belirlenen kW birim bedelidir.

Enerji bedeli tüm nedir?

Aktif enerji bedeli, elektrik enerjisi için direkt olarak ödenen bedeldir. Toplam enerji bedeli tüketilen elektrik enerjisi miktarı ile elektrik enerjisi birim fiyatının çarpılması ile elde edilen ve elektrik faturalarının temel maliyetini ortaya çıkartan tutardır.

Trafo kaybı hesabı nasıl yapılır?

Gündüz tarifesi birim fiyatı ile çarpılarak trafo boşta kaybı gündüz kısmına ait değer hesaplanabilir. Buradan görüldüğü gibi aylık 50 kWh gündüz tüketimi yaklaşık 240 kWh trafo boşta kaybı oluşturmaktadır. ({K_c} = 729.490) kWh trafo boşta kaybı oluşur.

You might be interested:  Soru: 1800 Watt Ufo Ne Kadar Elektrik Yakar?

Trafo kayıpları nelerdir?

Bu kayıplar; demir kayıpları ve bakır kayıpları olmak üzere iki çeşittir. Demir Kayıpları: Transformatörde boş çalışmada oluşan kayıplardır. Demir kayıpların nüve veya çekirdek kayıpları da denilmektedir. Demir kayıpları histerisiz ve fuko (fukolt) kayıpları olmak üzere ikiye ayrılır.

Elektrik tüketim vergisi ne kadar?

Elektrik faturalarındaki tüketim tutarları üzerinden mesken ve ticarethane için %5, sanayi abone grupları için %1 oranla elektrik tüketim vergisi alınmakladır. Elektrik tedarikçileri, elektrik abonelerine kestikleri faturalar ile tahsil ettikleri bu vergiyi belediyeye aylık olarak ödemekle yükümlüdürler.

Elektriğin yüzde kaçı vergi?

Elektrik tüketim vergisi, tüketim tutarı;üzerinden hesaplanır ve tarife grubuna göre alınan vergi oranı değişir. Vergi oranı, Mesken ve ticarethane aboneleri için, tüketim tutarı üzerinden %5 olarak belirlenmiştir. Sanayi grubu aboneleri için bu oran tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınır.

Faturalardaki BTV nedir?

Elektrik ya da Belediye Tüketim Vergisi olarak da adlandırılan bu bedel, elektrik perakende satış şirketi tarafından belediyeye aktarılm. Elektrik tüketicileri bu vergiyle bağlı oldukları belediyenin gelirlerine katkıda bulunur. Bazı elektrik faturalarında, ETV ya da BTV olarak kısaltmalarıyla gösterimleri mevcuttur.

Elektrik faturalarında güç bedeli nedir?

Güç bedeli tanım olarak, dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için, bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.

1 kW elektrik kaç TL 2021?

1 KW Kaç TL 2021? Elektrik tedarikçisi değiştirmiş serbest tüketiciler için 1kW elektrik birim fiyatı (iş yerleri için) 0,631474 TL ‘dir. Elektrik tedarikçisini değiştirmemiş ev tüketicileri için 2021 yılı Ağustos 1 kW elektrik fiyatı 0,4743 TL /kWh’dir.

Elektrik faturası demand değeri nedir?

Demand: Kullanıcının aynı ay içerisinde çekmiş olduğu toplam gücü gösteren bölüm. Reaktif Bedel: Reaktif bedel yüksek elektrik kullanan Orta Gerilim aboneliklerinde görülür.

You might be interested:  Makine Mühendisliği Hangi Puan Türünden Alıyor?

TRT payı kaç TL?

KDV 6.2 kuruştan 12.14 kuruşa, BTV 1.06 kuruştan 1.98 kuruşa, TRT payı da 0.42 kuruştan 0.79 kuruşa yükseldi. Ticarethane elektriğinin fiyatı, 41.51 kuruştan 1 TL 5 kuruşa çıktı.

TRT payı ne kadar?

3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunu’na göre, radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan alınan bandrol ücretleri TRT ‘ye aktarılıyor. Ayrıca, vatandaşlar aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden yüzde 2 oranında TRT payı ödüyor.

TRT payı vergisi nedir?

TRT Payı, faturadaki tüketim tutarı; yani aktif enerji bedeli üzerinden yüzde %2 oranında alınır. Elektrik faturasında ayrı bir kalem olarak belirtilmesi gereken bu katkı payı, TL biriminden gösterilir. Faturada yer alan tüketim dışı bedellerin toplandığı dağıtım bedeli TRT payı hesaplamasına dahil edilmez.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector