Okuyucular soruyor: Bilgisayar Mühendisliği Staj Defteri Nasıl Doldurulur?

Staj defteri nasıl doldurulur?

Staj defteri staja başladığınız ilk iş gününden itibaren doldurulmaya başlanır. Staj süreniz en az 30 iş günü olmalıdır. Bir tam iş günü 8 saat olarak hesaplanır. Gün gün tarihlendirerek her sayfa bir iş gününü kapsayacak şekilde doldurmalıdır.

Lojistik staj defterine ne yazılır?

Lojistik staj defteri örnekleri???

  • Yapılan işin adı: Bölüm Bilgilendirmesi.
  • Yapılan işin adı: Lojistik Terimleri ve İçerikleri.
  • Yapılan işin adı: Terimler ve Dış Ticaretteki İşleyişleri.
  • Yapılan işin adı: Arşiv Düzenlemesi.
  • Yapılan işin adı: Konşimento.
  • Yapılan işin adı: Free on Board Yükleme.

Sakarya Üniversitesi staj defteri nasıl doldurulur?

1. İşveren veya yetkilisinin ad, soyad, imza ve kaşesi tam olmalıdır. 2. Staj defterinin her sayfasında Staj Amirinin ad, soyad ve imzası tam olmalıdır. 3. Staj defterinin her sayfasında “Yapılan İş” ve “Tarih” alanları doldurulmalıdır.

Staj raporu nasıl yazılır?

Staj Raporu Hazırlama

  1. Rapor (210x297mm) boyutundaki beyaz A4 kağıdına yazılmalıdır.
  2. Rapor en az 20 sayfa uzunluğunda olmalı, bütün yazı ve şekiller bilgisayar çıktısı olarak hazırlanmalıdır.
  3. Bütün sayfa, tablo ve şekiller numaralandırılmalıdır.
  4. Şekillerin adı, şeklin altına; tabloların adı, tablonun üstüne yazılmalıdır.

Lise staj defteri teslim edilmezse ne olur?

6) Staj defterini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır. 7) Staj çalışması kabul edilmeyenler, bu çalışmayı yeniden yapmak zorundadır. Stajını tamamlamayan öğrencilere, sorumlu oldukları diğer ders ve uygulamaları başarmış olsalar bile, diploma veya mezuniyet belgesi verilmez.

You might be interested:  Sık sorulan: Elektrik Yangınlarında Hangi Tip Söndürücü Kullanılır?

Staj defteri neden doldurulur?

Yapılan stajların süresi, staj yapılan yer, stajda kazanılan tecrübe ve edinilen referanslar sizi iş hayatına daha hızlı hazırlar. Kişinin kendi isteğiyle yaptığı stajlarda pek karşısına çıkmasa da yapılan zorunlu stajlarda öğrencilerin staj defteri doldurması gerekmektedir.

Lojistik bölümü öğrencileri nerede staj yapabilir?

Lojistik Yönetimi Programı öğrencileri nakliyecilik sektöründeki firmalarda, uluslararası düzeyde mal sevkiyatı ve dağıtımı yapan firmaların ilgili birimlerinde; faktoring şirketlerinde veya farklı alanlarda (üretim, satış ve hizmet) faaliyette bulunan her tür işletmede staj yapabilirler.

Sakarya Üniversitesi staj kaç gün?

STAJ SÜRESİ VE AŞAMALARI Madde 6 – Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokul öğrencileri, öğrenimleri süresince en az 30 (otuz) iş günü staj yapmak zorundadırlar. Öğrenci stajını bir yada 2 (iki) farklı işletmede yapabilir. Madde 7 – Zorunlu işyeri stajı 2. Yarıyılın sonundan itibaren başlar.

Yaz stajı için ortalama kaç olmalı?

Eğer not ortalamanız oldukça yüksek değilse veya başvurduğunuz yer özellikle not ortalamanızı istememişse not ortalamanızı CV’nize yazmanıza gerek yok. Genellikle iyi bir not ortalaması 3 ve üzeri olarak kabul edilir.

Üniversitede staj ne zaman yapılır?

Stajlar, Bahar Yarıyılının sonu ile bir sonraki öğretim yılı Güz Yarıyılının başlangıcı arasındaki süre içinde yapılır. Yaz okulu içinde yapılacak stajlar için staj başvuruları yaz okulu ders programı belirlendikten sonraki hafta içerisinde yapılır.

Staj raporuna neler yazılır?

Staj raporunda, aşağıda maddeler halinde verilen bölümlerin hepsi, verilen sıra ile yer almalıdır. Kapak sayfası, stajyer öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, numarası, stajın konusu (yazılım/donanım), başlama ve bitiş tarihi (gün/ay/yıl), süresi (x hafta/ x*5 iş günü), staj yapılan yerin adı ve adresi bilgilerini içerir.

Staj raporu ne zaman teslim edilir?

Staj Defteri stajın tamamlanmasından itibaren en geç 1 (bir) ay içinde staj komisyonuna teslim edilir. Bütün belgeleri bu süre içinde eksiksiz teslim edilmeyen stajlar değerlendirmeye alınmaz ve başarısız sayılır.

You might be interested:  Soru: Maltepede Elektrik Kesintisi Ne Zaman?

Stajda rapor geçerli mi?

Staj süresi içinde alınan rapor gün sayısı staj sonuna eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez. Rapor süresi 15 gün ve daha fazla olan öğrencilerin stajları iptal edilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector