Hızlı Cevap: Yeşilırmak Elektrik Kimin?

Yedaş devletin mi?

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin ( TEDAŞ ) Ana Statüsü değiştirildi. Buna göre TEDAŞ ‘ın Ana Statüsü dahilinde tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde ifade edildi. TEDAŞ sermayesi 22 milyar lira TL olup tamamı devlete aittir.

Yepaş Genel müdür?

Samsun, Sinop, Çorum, Ordu ve Amasya illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi’nde Genel Müdürlük görevine Hasan Yasir Bora atandı. Bora, yeni görevini 1 Ağustos 2019 tarihinde devraldı.

Yedaş kime bağlı?

2005 yılında kurulan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ( YEDAŞ ); Türkiye’de yapılan özelleştirmeler kapsamında 2010 yılında Çalık Grubu tarafından devralınmıştır. YEDAŞ; Samsun merkez olmak üzere Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerine hizmet vermektedir.

Yedaş Hangi Bakanlığa Bağlı?

(5) Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

Yedaş sahibi kim?

Çalık Holding, 1997 yılının sonunda kurulan tekstil, enerji, inşaat, finans ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli holding şirketi. Yönetim kurulu başkanı ve kurucusu Ahmet Çalık ‘tır.

Osman Saim Dinç kimdir?

Saim DİNÇ, Üniversite eğitimini İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesinde 1978’de tamamlamış, akademik kariyerine aynı üniversitede devam ederek 1986’da Yardımcı Doçent ünvanını almıştır. 1992’de de Doçent olmuştur. 20 Mayıs 2003’te TPAO’ya (Türkiye Petrolleri A.O.) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atanmıştır.

Yepaş elektrik ne zaman kesilir?

Tüketicinin öngörülen ödemelerini, ikinci bildirimde belirtilen süre içerisinde de yapmaması halinde, görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine, bildirim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde dağıtım şirketi tarafından kesme bildirimi düzenlenmek suretiyle kullanım yerinin elektriği kesilir ve kesme

You might be interested:  Sık sorulan: Inşaat Mühendisliği Iö Ne Demek?

Ordu hangi elektrik?

Genellikle Ordu bölgesinde abonelik ve fatura ödeme işlemlerinde elektrik satış şirketi olan Çoruh Aksa Elektrik hizmet verirken, arıza ve kesinti gibi daha teknik konularda elektrik dağıtım şirketi Çoruh EDAŞ hizmet vermektedir.

Yepaş nereye bağlı?

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş ( YEPAŞ ), Samsun merkez olmak üzere Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde sanayi kuruluşlarından, mesken abonelerine kadar geniş bir kitleye elektrik tedarik hizmeti sağlamaktadır.

Türkiye elektrik iletim a ş özel mi?

Özelleştirilmesi. 3 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan KHK ile şirketin özelleştirildiği duyuruldu.

Tedaş özel mi?

Bugün Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe rekabete dayalı bir ortamın oluşturulması ve gerekli reformların yapılmasını teminen dağıtım bölgeleri baz alınarak Kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine karar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector