Hızlı Cevap: Elektrik Faturasında Tenzil Ilave Ne Demek?

Kapasitif endeks ne demek?

Kapasitif İlk Endeks: Mesken, Tek fazla beslenen ve Aydınlatma aboneleri hariç, Sözleşme gücü 9 kW ve daha büyük olan abonelerden endüktif ve kapasitif ölçümü yapabilen sayacı olan abonelerin bir önceki faturalarında tespit edilen son kapasitif gösterge.

Ilk okuma son okuma nedir?

İlk ve son okuma tarihi Faturadaki ilk ve son okuma tarihleri, elinizde bulunan faturadaki tüketimin hesaplanması için sayacın ay başında ilk okunduğu ve ay sonunda son olarak okunduğu tarihtir. Diğer bir deyişle, faturada hesaplanan tüketim bu tarihler arasında yapılan tüketimdir.

Elektrik faturası trafo kaybı ne demektir?

Trafo Boşta Kaybı Nedir? Özel bir trafo kapatılmış veya kullanılmıyor olsa bile, trafo elektrik akımını çekmeye devam eder. Trafolar gelen elektriği depolayamadığı için elektrik sarfiyatı yaşanmaya devam etmektedir. Burada oluşan elektrik kaybına ‘ Trafo Boşta Kaybı ‘ denilmektedir.

Elektrik faturasında ek tüketim ne demek?

İlgili dönem veya geçmiş dönemlere ait tüketimlerin / bedellerin hesaplanması veya düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan (+/-) bedel ek tüketimdir.

Kapasitif cezaya neden girilir?

Elektrik devresinde dahil olan hizmet ve üretim için kullanılan yüklerin kapasitif etkileri sonucunda sistemde oluşturduğu faz kayması reaktif güç meydana getirir. Akım fazının gerilim fazından geride kalması sonucu ortaya çıkan güç kaybı reaktif güç kapasitif ceza oluşturur.

You might be interested:  Elektrik Sayaç Numarası Nasıl Öğrenilir?

Kapasitif elektrik ne demek?

İki iletken arasında, iletken olmayan izole malzemeyle ayrılarak elektrik enerjisini depolayan güce kapasitif güç denir. Bir kondansatöre elektrik akımı uygulanması durumunda, akımdan gelen elektronlar bir plakaya toplanır, ardından elektrik akımı uygulanan terminale bağlanır.

Ilk okuma endeksi nedir?

7″ İlk Okuma Tarihi / Endeks ” alanı Nedir? Aboneye tahakkuk eden son faturasının son okuma tarihi yeni oluşacak faturanın ilk okuma tarihi olarak kabul edildiği alan. Abonenin tüketimlerinin belirlenmesi için ilgili adrese gidilerek sayacın okunduğu tarih alanıdır.

Son endeks bilgisi nedir?

Örneğin aylık faturanızı hesaplarken bir önceki faturanın kesildiği tarihte sayaçta okunan tüketim değeri ilk endeks, bir sonraki fatura kesim tarihinde okunan değer son endekstir.

Sayaç son endeksi nedir?

Su sayacı son endeks nedir?, Su sayacı son endeks değeri sayaç üzerinden okunan son değerdir. Genelde sayaç kapama işlemi esnasında bu değer su idareleri tarafından istenmektedir. Su kapattırma işlemlerinde sayaç üzerinde yazan son değeri not alıp idareye bildirmeniz gerekmektedir.

1 kw elektrik kaç TL 2021?

1 KW Kaç TL 2021? Elektrik tedarikçisi değiştirmiş serbest tüketiciler için 1kW elektrik birim fiyatı (iş yerleri için) 0,631474 TL ‘dir. Elektrik tedarikçisini değiştirmemiş ev tüketicileri için 2021 yılı Ağustos 1 kW elektrik fiyatı 0,4743 TL /kWh’dir.

TRT payı ne demek?

TRT katkı payı, elektrik faturaları aracılığıyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ( TRT ) için toplanan vergidir.

Sözleşme gücü ne demek?

Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı’nın ilgili yasa taslağındaki tanımlamaya göre sözleşme gücü veya bağlantı gücü, “Abonenin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarıdır.” olarak tanımlanmıştır.

Limit Altı tüketim bildirimi nedir elektrik faturası?

Limit altı fatura nedir? Fatura tutarınız belirli bir limitin altında kalırsa, o döneme ait faturanız kesilmez ve limit altında kalan tutar bir sonraki fatura döneminize devreder. Limit altı fatura tutarı basılı faturalar için 20 TL, diğer fatura gönderim tipleri için 5 TL’dir.

You might be interested:  Elektrik Faturasi Gecikme Zammi Ne Kadar?

Enerji tüketim bedeli nedir?

Enerji tüketim bedeli, tüm elektrik faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamındaki sistem yatırım harcamaları ile sistem işletim, teknik ve teknik olmayan kayıp, kesme-bağlama hizmet bedeli, sayaç okuma ve sistemden reaktif enerji kullanılabilmesi için sağlanan altyapı maliyeti gibi birim bedelleri, EPDK tarafından

Elektrik faturası sözleşme numarası nedir?

Elektrik abone numarası, elektrik tüketicilerinin tedarikçilerle olan abonelikleri için verilmiş olan numaradır. Farklı tedarikçiler tarafından sözleşme numarası, tesisat numarası ya da müşteri numarası olarak ifade edilir. Elektrik faturaları ile ilgili işlemlerin takibinde abone numarası ile sorgulama yapılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector