FAQ: Kapıcı Konutlarının Elektrik Ve Su Giderlerini Kim Öder?

Site görevlisi elektrik ve su parası öder mi?

Apartman görevlileri genelde kira vermeden sitede ‘kapıcı dairesinde’ oturuyor. Burada oturdukları sürece de su, doğalgaz ve elektrik ödemiyorlar. Bunlar yönetim tarafından karşılanıyor. İşte bütün bu giderler apartman görevlilerinin geliri olarak kıdem tazminatı hesabında kullanılıyor.

Kapıcı dairesi giderlerini kim öder?

Tam tersi giderlere katlanmak istememeleri durumunda ise ilgili giderler bizatihi kapıcı tarafından karşılanır. Kapıcının söz konusu giderleri kat malikleri tarafından karşılanırsa vergisel bir yükümlülük yoktur. Zira kapıcılara verilen ücretler vergiye tabi tutulmamaktadır.

Bir kapıcı en fazla kaç daireye bakabilir?

Kapıcıların bakacağı daire sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Kapıcı genel olarak çalıştığı apartmanın tüm dairelerinden sorumlu oluyor.

Apartman görevlisi kira istenir mi?

konut kapıcıları yönetmeliği gereği kapıcıya tahsis edilen konut karşılığında kapıcı ücretinden kira adı altında kesinti yapılamaz. İş sözleşmesi devam ettiği sürece kira istenemez.

Kapıcının kıdem tazminatı hesaplanırken bedava oturduğu ev hesaba katılır mı?

Apartman görevlilerinin ücretsiz oturduğu ev kıdem tazminatı hesaplamada önemli bir noktadır. Yani apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hesaplanırken bedava oturduğu ev hesaba katılır ve kapıcı lehine sonuç doğurur. Örnek vermek gerekirse; Kapıcının aylık ücreti brüt 3000 TL olsun.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Bosch Elektrik Süpürgesi Toz Torbası Nasıl Takılır?

Kapıcıyı işe kim alır?

Kapıcıyı;Kat malikleri kurulu veya bu kurulun verdiği yetkiye dayanarak Yönetim kurulu yahut kurulun verdiği yetkiye dayanarak Yönetici işe alır. Bağımsız bölüm adedi 8’den az olan binalarda;kat malikleri,içlerinden birine yetki vererek, O’nun aracılığıyla kapıcı tutabilir.

Kapıcı dairesi için kira alınır mı?

KAPICI DAİRESİNDEN KİRA İSTENEBİLİR Mİ? Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez. Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir.

Kapıcının görevleri nelerdir 2020?

Kapıcının Görevleri;

  • Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
  • Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
  • Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

Kapıcı sözleşmesinde işveren kimdir?

İşveren: Konutun maliki veya ortaklarını, Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişiyi, İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümünü, ifade eder.

Kapıcı en fazla kaç saat çalışır?

Kapıcıların çalışma süreleri, Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin 7. maddesinde açıklanıyor. Madde 7 — Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir.

Kapıcının işine nasıl son verilir?

Taraflardan herhangi birinin kapıcılık sözleşmesini sona erdirmek istemini karşı tarafa İradi beyanına “Fesih Bildirimi ” denir. Fesih bildiriminin nasıl yapılacağı konusunda açık bir tanım yoktur ancak noter aracılığı ile karşı tarafa bildirilmesinde fayda vardır.

Kapıcının yönetici olma hakkı bulunuyor mu?

Kapıcı yönetici olur mu? Bilindiği üzere, apartman yöneticisi kat malikleri genel kurulunda seçiliyor. Yapılan bu toplantıda apartmandan olmayan biri de yönetici olarak seçilebiliyor. Buna bağlı olarak kapıcının yönetici olarak seçilmesi de diğer kat maliklerinin elinde oluyor.

You might be interested:  Elektrik Elektronik Mühendisliği Nasıl Bir Meslek?

Kapıcı sözleşme yoksa ne olur?

İşçinin iş sözleşmesi imzalamamış olması, onun hiçbir hakkı olmadığı anlamına gelmez. İş sözleşmesi imzalamamış bir işçi, İş Kanununun işçilere tanıdığı bütün haklardan yararlanacaktır. Onun da ihbar süresi, yıllık izni ya da fazla mesai ücreti alma imkanı olacaktır.

Kapıcı part time çalışabilir mi?

Apartman yönetimi kapıcıyı part time olarak da işe alabiliyor. İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlendiği sözleşmeye kısmi” süreli iş sözleşmesi deniyor.

Kapıcı dairesi var mı?

Apartmanın ortak alanı olan kapıcı daireleri; giriş koridoru, asansör, kalorifer dairesi, otopark, saçaklar, sığınak gibi kat maliklerinin kullanma yetkisi kapsamındaki alanlardan biridir. Yasaya göre 12 daireden fazla olan binalarda kapıcı dairesi bulunması zorunludur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector