Elektrik Nasıl Hecelerine Ayrılır?

Balıkesir hecelere nasıl ayrılır?

Balıkesir kelimesinin hecelere ayrımı => Ba-lı-ke-sir diye olmalıdır.

Hecelerine nasıl ayrılır?

Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur. İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu vb.

Elektrik sözcüğü kaç heceden oluşur?

“E-LEK-TRİK” Şeklinde hecelenir. 3 hecelidir.

Kraliçe hecelere nasıl ayrılır?

⇒Cevabımız k-ra-li-yet olmalıdır.

Balıkesir kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?

a harfinin solunda b harfi vardır, o halde ilk hece; -ba olur. Kelimemizin doğru hecelenişi; Ba – lı – ke – sir şeklinde olacaktır.

Asteroit Hecelerine nasıl ayrılır?

As-te-ro-it şeklinde hecelenir. Hece örnekleri yazalım,

  1. Dağ-cı-lık.
  2. Su-dan.
  3. Ki-tap-ta.
  4. Pen-ce-re-ler.
  5. Mut-lu.

Türkiye kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?

O halde Türkiye kelimesi de Tür-ki-ye şeklinde hecelerine ayrılır.

Öğretmen kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?

Öğretmen kelimesi öğ-ret-men şeklinde hecelerine ayırıyoruz.

Uçak Kaç heceli?

“ Uçak ” sözcüğünde 2 tane ünlü harf vardır. O halde bu sözcüğün hece sayısı 2’dir.

Elektrik kaç harften oluşur?

Elektrik, 3 heceli bir sözcüktür.

Problem kelimesi nasıl hecelenir?

Cevap: Prob-lem şeklinde hecelenir. Çünkü her hecede mutlaka sesli bir harf olmalı, bu durumda cevabımız Prob-lem oluyor.

Ilkokul nasıl ayrılır?

Pek çok öğrenci ilkokul kelimesini bu şekilde ayırarak, doğru bir ayırma yapabilir. İlkokul Kelimesi Nasıl Hecelerine Ayrılır? İlkokul kelimesinin doğru şekilde hecelerine ayrılması, internet üzerinde araştırılabiliyor. İlkokul kelimesi ilk-o-kul olarak ayrılmalıdır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Elektrik Abone Dosyası Nasıl Hazırlanır?

Spor nasıl hecelere ayrılır?

” Spor ” nasıl hecelenir

  • Spor Spor diye hecelenir.
  • yani hecesi yok.
  • saol.

Özel isimler satır sonunda kısa çizgi ile ayrılır mı?

Cevap: Özel isimler satır sonunda hecelerine göre ayrılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector