BCG Matris (Growth Market Share Matrix) nedir?

BCG Matris (Growth Market Share Matrix) nedir?

On

The Boston Consulting Group ürün portfolyo analizi uzun dönem strateji planlamalarında, fırsatların görülerek yararlanılması amacıyla şirketlere ürün portföyleri çerçevesinde ürünü geliştirme konusunda  nereye yatırım yapacakları ya da nerede yatırımı kesecekleri konusunda öngörüler sunar. Matris, pazar payı ve pazar büyüme hızını değerlendiren 4…

Hedef Kitle Analizi Yapmak için bunları bilmek gerekiyor!

Hedef Kitle Analizi Yapmak için bunları bilmek gerekiyor!

On

Hedef kitle analizi konusunu Linkedin‘de yayınlanan makalede Hedef Kitle Analizi neden önemlidir? Hedef Kitle Analizinin Kullanılması ve gezi dergisinde makale yayınlayacak herhangi bir elektromekanik şefinin vaka incelemesi örneği üzerinden detaylandırmıştık. Bu yazıya link üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu yazıda da hedef kitle analizinin kurumların…

7S Analizi nedir? 7-S Nedir? 7S Modeli nasıl kullanılır?

7S Analizi nedir? 7-S Nedir? 7S Modeli nasıl kullanılır?

On

7S analizi işletmelerin amaçlarına ulaşması için olası strateji değişimlerine ilişkin tahminlerde bulunarak, işletmenin mevcut durumu ve öne çıkan üstünlük/değerlerine göre yapması gereken değişiklikleri tanımlar. Bu modeldeki değişkenlerden herbiri, pazardaki duruma göre kurumla karşılaştırılır ve aradaki boşluk değerlendirilerek stratejiler üretilir. Bu analizdeki temel…